placeholder

Hitta fram till de offentliga affärerna!

Marknadskartor över offentliga marknaden

Här hittar du kartorna som visar vem som gör affärerna du skulle kunna göra på den offentliga marknaden! Vi utgår från din bransch och visar inköpens storlek. Kolla in vilken karta du vill börja med så hjälper vi dig i mål för att hitta fler offentliga affärer.

Alt Tag

Vid beställning gäller våra allmänna villkor som ni hittar här.

Kartan över köpare & konkurrenter

I denna karta har vi samlat alla köpare och deras totala inköpsvärde i din bransch. Sen har vi lagt till alla leverantörer i din bransch, dvs dina konkurrenter, och deras samlade affärsvärde per typ av offentlig kund. Här hittar du alltså vilka kunder du skulle kunna vinna och hur stor andel dina konkurrenter har på respektive delmarknad. Saknar du någon konkurrent i listan lägger vi enkelt till dem.

Från beställning till leverans tar det ca 2-3 arbetsdagar. Kolla igenom vår exempelkarta nedan och fundera över hur det skulle kunna se ut i er bransch och för ert företag?

Kartan över marknadens aktörer

I denna karta presenterar vi intressanta nyckeltal för din bransch på den offentliga marknaden. Du hittar vilka som köper och för hur mycket. Dessutom visar vi alla leverantörer som gör affärer i din bransch och hur stora deras totala affär är för aktuellt kalenderår. I denna detaljerade karta hittar du också information om vem som gör affär med vem och för hur mycket. Dvs du får i samma stund du öppnar kartan tillgång till alla dina konkurrenters kundreskontra för den offentliga marknaden. 

Skulle du sakna någon konkurrent i branschtabellen har du möjlighet att lägga till fem stycken bolag till utan kostnad. Från beställning till leverans tar det ca 2-3 arbetsdagar. Kolla igenom vår exempelkarta nedan och fundera över hur det skulle kunna se ut i er bransch och för ert företag?

placeholder

Adress
Sankt Eriksgatan 121 B
113 43 Stockholm
-
Luleå Science Park,
Aurorum 1C
977 75 Luleå

Kontakt

Tel: 08-580 806 60

support@publicinsight.se